Kommunestyret vil ha landingsbane på Kjeller

Det var stor spenning i flymiljøet på Kjeller da kommunestyret i Lillestrøm skulle diskutere hva de vil gjøre med Kjeller når Forsvaret avvikler sin virksomhet i 2023. Saksframlegget innstilte på å skrote flystripa. Kommunestyret ville det annerledes og vedtok å arbeide videre med landingsstripe for veteranfly. Illustrasjonen viser hvordan det kan bli på Kjeller i framtida

KFK inviterte i september kommunenes nye prosjektleder, Gerrit Mosebach, på besøk i Kjellermiljøet, og vi ser fram til videre samarbeid for å finne framtidsrettede muligheter.