Tag: Kjeller flyplass

Kommunestyret vil ha landingsbane på Kjeller

Det var stor spenning i flymiljøet på Kjeller da kommunestyret i Lillestrøm skulle diskutere hva de vil gjøre med Kjeller når Forsvaret avvikler sin virksomhet i 2023. Saksframlegget innstilte på å skrote flystripa. Kommunestyret ville det annerledes og vedtok å…

Kjeller er et unikt kulturmiljø

På oppdrag av Kjeller flyhistoriske kulturpark har Norsk Institutt for kulturminneforskning(NIKU) gjort en kulturhistorisk vurdering av Kjeller.

I rapporten fremheves at Kjeller har innehatt en sentral rolle som sted for utviklingen av den tidlige landbaserte luftfarten i Norge. Kulturmiljøet er omfattende og inneholder bygg og anlegg koblet opp mot de ulike funksjonene Kjeller i perioder hadde som bl.a. lærested for piloter, flyfabrikk og arbeidsplass.