Kjeller flyplass i krig og fred.

Arvid Løhre forteller om kjente og ukjente episoder fra Kjellers historie og om norske, amerikanske og tyske skjebner.

Lillestrøm historielag inviterer til åpent møte tirsdag 21. november – kl 19.00. Møtested er på Måsan i Kjerulfsgate 38. Det serveres kaffe og kaker og det blir utlodning. Inngang kr 50,-.

Les mer om bombing av Kjeller i november 1943 – en artikkel av flyingeniør og flyhistoriker Per-Øyvind Skarphol hos Kjeller Flyhistoriske Forening (KFF);

https://www.air24.no/posts/67-amerikanere-ofret-livet-i-bombetoktet-over-kjeller-i-1943?fbclid=IwAR2_nV3_ivX25jth2qF59N2UhVC0qA403R72bXpbqwEPs8GoIpMXUvclIPk

Kjellervenner anbefaler:

Tore Li forteller om Finn Lieds liv og virke på Lillestrøm bibliotek
torsdag 16. november kl. 13:00-14:00. Gratis inngang

Finn Lied har har hatt stor betydning for den fantastiske utviklingen på Kjeller etter krigen. Gjennom hele sitt yrkesaktive liv fra 1946 til 1983 var han tilknyttet Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller der han var direktør i 1957.
I tillegg har han vært statsråd og har mye av æren for at Norge sitter med eierskapet til oljen og gassen vår.

Les mer om Kjellerhistorien her: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Forside:Kjellerhistorien

Kjellerhistorien

Kjellervenner, Lillestrøm Historielag og Skedsmo Historielag
vil gi historien om Kjeller flyplass en samlet fremstilling ved å dokumentere hvilken betydning flyplassen har hatt for beboere og næringsliv i Skedsmo og Lillestrøm.

Lokalhistoriewiki
En prosjektgruppe, «Kjellerhistorien», samler historisk materiale som gjøres tilgjengelig på lokalhistoriewiki; https://lokalhistoriewiki.no/Kjellerhistorien

Luftfartens historie i Norge
Norsk luftfartshistorie hører til på Kjeller flyplass.
I 1912 ble flyplassen etablert på Kjeller gårds eiendom;
i passende avstand fra grensa mot Sverige bare 7 år etter unionsoppløsningen.

Kjeller ble et nytt samfunn.
Flyfabrikken ble flyttet fra Sagene i Oslo til Kjeller i 1916. Det gav trygge arbeidsplasser for mange i alle årene seinere, og det ble raskt en omfattende bosetting i flyplassens nærhet.

Moderne høyteknologisk virksomhet
Kjeller flyplass har utviklet seg fra flyfabrikk i 1916 til de høyteknologiske virksomhetene som har tilhold på Kjeller i dag. Dette kunnskapsmiljøet har utviklet en rekke militære og sivile virksomheter innen forskning og produksjon utenfor flyplassgjerdet. Forskningsparken Kjeller omfatter nå nærmere 40 virksomheter innen forskning, konsulenttjenester og utdanning

Les historiene fra Kjeller på lokalhistoriewiki.no/Kjellerhistorien
https://lokalhistoriewiki.no/Kjellerhistorien

Kjellers historie er ikke ferdig skrevet

Lokalhistoriewiki er et nettsted som dokumenterer historien i nærmiljøet.
Kjellerhistorien er et prosjekt som har som formål å dokumentere historien til Kjeller – særlig Kjeller flyplass – i tidligere Skedsmo kommune, nå Lillestrøm kommune.
Du finner nettstedet her: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Kjellerhistorien

Bildet viser de store hangarene, kjent som «Hundremeterne» på Kjeller flyplass. Foto: Ukjent (1935).

Har du en historie fra krigsårene der Kjeller er sentralt, er vi glad om du tar kontakt med oss. Smått og stort er av interesse for å få et samlet bilde.

Hva skjer på Kjeller?

Kjellervenner inviterer til informasjonsmøte torsdag 7. november kl. 19:00 i KFFs lokaler på Kjeller.

Leder av Kjeller flyhistoriske kulturpark (KFK), Finn-Terje Skyrud, vil innlede. Det blir god anledning til å stille spørsmål.

Aktuelle tema: • Status for arbeidet med å bevare kulturhistoriske verdier på Kjeller • Hva er et Luftfartøyvernsenter? • Hvor står Lillestrøm kommune?

Ta gjerne med en venn! 

 

Vandretur i Kjellers kulturhistorie onsdag 28. sept. kl. 17:30


.facebook_1453997687901Kjellerområdet har mye historie som ennå ikke er fullt ut formidlet. Det er stadfestet i rapporten fra Norsk institutt for kulturminnevern (NIKU-rapporten) som ble utarbeidet i forbindelse med Mulighetsstudien og framtida på Kjeller flyplass.

Kjellervenner inviterer til vandretur i det området som ligger øst for Kjeller gård. Der skal vi, med Roald Hansen som kjentmann, se nærmere på anlegg som stammer fra krigens dager. Noen stikkord er FFI, Russerleieren og luftvernartilleriet. Vi får også et innblikk i nye teorier om Kjellers historie under krigen.

Vandringen starter fra Småflyhavna ved parkeringsplassen mot Fetveien ved enden av KFF-hangaren kl. 17:30.

Vi sees på Kjeller!

Les NIKU-rapporten på nettsidene til Stiftelsen Kjeller flyhistoriske kulturpark (Kfk):http://kjeller1912.no/kjeller-er-et-unikt-kulturmiljo/