Kjellervenners årsmøte 2016

Kjellervenner holder Årsmøte 2016 i KFFs lokaler i Småflyhavna onsdag 2. mars kl.18:30. Saker ihht vedtektene. Nytt styre: Frøydis Ulvin, leder Kjell Strømseng (KAS) , kasserer Morten Agerup Myhr (Veteranflygruppa) , styremedlem Vidar Magnussen (KFF), styremedlem Morten Haave, styremedlem Anders Kristian…

Veteranflysenter på Kjeller flyplass

Stiftelsen KFK, Kjeller flyhistoriske kulturpark, har ferdigstilt sin Mulighetsstudie om hvordan framtida på Kjeller flyplass kan bli. Tanken har vært å vise hvordan et veteranflysenter kan kombineres med andre utviklingsønsker for området som rommer Kjeller flyplass i dag. Arbeidet med studien…

Fly eller by?

Venstre inviterte til valgmøte om Kjellers framtid. Her kan du lese Flynytts artikkel etter møtet: http://www.flynytt.no/nyheter_reader/items/skedsmos-politikere-vil-ha-bade-by-og-fly.html    

Kjeller er et unikt kulturmiljø

På oppdrag av Kjeller flyhistoriske kulturpark har Norsk Institutt for kulturminneforskning(NIKU) gjort en kulturhistorisk vurdering av Kjeller.

I rapporten fremheves at Kjeller har innehatt en sentral rolle som sted for utviklingen av den tidlige landbaserte luftfarten i Norge. Kulturmiljøet er omfattende og inneholder bygg og anlegg koblet opp mot de ulike funksjonene Kjeller i perioder hadde som bl.a. lærested for piloter, flyfabrikk og arbeidsplass.

Mustang til Kjeller – 6. september

Søndag 6. september inviterer Kjeller flyhistoriske kulturpark i samarbeid med Norsk Spitfire Stiftelse til «Mustang til Kjeller». Arrangementet starter kl.11:00 og avsluttes ca. kl. 17:00. Gratis adgang. På arrangementet «Mustang til Kjeller» vil det bli flyoppvisning av Mustang og skoleflyene.…