I dette jagerflyet er piloten overflødig

Fredag 4. februar gjennomførte den amerikanske marinen en testflygning av det såkalte X-47B-flyet. Flyet er ubemannet og USAs nyeste våpen innen krigføring i luften.

Flyet er designet for å operere fra et hangarskip, men testen ble gjennomført over Edwards Airforce basen i California. Det haleløse flyet var i luften i 29 minutter og ifølge ingeniørene på bakken var testen vellykket.

Hele saken står å lese i Aftenposten.no

Historien lever på Kjeller

Kjellervenner har satt seg fore å dokumentere historien om Kjeller slik den er opplevd av folk som har hatt ulik tilknytning til flyplassen.

I den forbindelse har vi invitert veteranene til å fortelle sin historie.  Disse fortellingene blir filmet slik at de bevares for ettertiden. På bildet er det Nils Carl Opaker, Spitfireflyger fram til midten av 50-tallet, som forteller til Pål Oksvang.

Har du historier om Kjeller flyplass?  Ta kontakt med oss!

Luftens kulturminner

Veteranfly på Kjeller
Kulturminner på Kjeller_ Tiger Moth

Det er et levende veteranflymiljø på Kjeller. Både KFF og Nedre Romerike Flyklubbs Veteranflygruppe har medlemmer som restaurerer og tar vare på gamle fly.  

På Kjeller er det spesiell fokus på fly som har tilknytning til Kjeller eller norsk luftfartshistorie. Flyene deltar ofte på flystevner eller andre arrangementer.  Kjeller har  den største norske samlingen av privateide veteranfly som myndighetene definerer som kulturminner.  

.

.

Fly som myndighetene definerer som kulturminner og som har tilhold på Kjeller. 

Denne saken er hentet fra NRFs nettsider

Kjellers 100-årsjubileum

 I 2012 feirer Kjeller flyplass 100 år, og det skal selvsagt markeres med brask og bram!

Formannen i KFF, Ivar Gjetnes,  er prosjektkoordinator for Forsvarets arbeid med 100 årsjubileet.  Ivar Gjetnes er pensjonert generalmajor fra luftforsvaret. Han har vært personellsjef i Luftforsvaret, overadjutant for kongeblant annet vært sjef for Luftforsvarets forsyningskommando som i sin tid lå på Kjeller. Ivar Gjetnes vil trekke i tråder for at Kjellers jubileum i 2012 skal bli en minnerik affære.

De forskjellige klubbene og  foreningene på Kjeller bidrar på ulike måter i planleggingen.  Kjellervenner er blant annet i gang med å dokumentere den sivile historien på Kjeller.

Forsvarets arbeid med jubileet i 2012

Bildet viser Ivar Gjetnes. Foto: Stig Ove Voll