Norsk Flygende Museum

Det arbeides med planer for et norsk flygende museum. Som naturlig er, har Kjellermiljøet en stort engasjement i dette.

.

Etter Årsmøtet i Kjellervenner onsdag 30. mars, vil Svein Frodahl fortelle om status for arbeidet med et  norsk flygende museum.

Velkommen!