Riksantikvaren starter bevaringssak for Kjeller

Våren 2018 er Kjeller flyplass en hyppig gjenganger i media.

Aftenposten har hatt en kronikk av Cato Gunfeldt (han som har skrevet historien om Spitfire).
Romerikes blad har hatt en rekke oppslag om Forsvarsbyggs arbeid med miljørensing på området.

Riksantikvaren har meldt om at det er satt i gang en prosess om vern av Kjeller. Last opp:  RB_ RA Skal frede bygg på Kjeller
Kjellervenners facebookside følger med!

Kjellervenner er fadder for Gloster Gladiator 423

I formålet for Kjellervenner står det blant annet at at vi skal bidra til utviklingen av Kjeller flyplass og bevare og belyse historien om Kjeller flyplass. På årsmøtet for Kjellervenner ble det vedtatt at Kjellervenner skal være med i Fadderprogrammet for å bygge en norsk Gloster Gladiator 423 som kan ha tilhold på Kjeller.

Formålet med prosjektet GG423 er å fokusere på den viktige rollen flyvåpenet hadde ved angrepet på Norge 9.april 1940 og spesielt flyet Gloster Gladiator 423. Det ble bygget mange GG423 på Kjeller, men ingen flygende Glostre finnes i Norge. Det håper vi å bidra til å gjøre noe med!

Les mer om Gloster Gladiator 423 på nettsiden www.423.no

Les om fadderprogrammet her. Bli fadder du også!

 

 

 

Stortinget vil bevare flyhistorien på Kjeller

received_1173865479316559Stortinget har vedtatt at flyhistorien skal ivaretas i samarbeid med  Skedsmo kommune.

Mulighetsstudien som Kjellermiljøet v/ Kfk står bak, blir en del av grunnlaget når det skal lages en områdereguleringsplan for Kjeller en gang i  fremtiden.
– Vi har en god dialog med kommunen, og er invitert til å være med i  arbeidet videre for å se på hvordan vi  skal få tatt vare på flyhistorien på  Kjeller, opplyser Finn Terje Skyrud i  Kjeller Flyhistoriske Kulturpark (Kfk).

Kjellervenner er aktivt med i Kfk og var med på  høringen da Kfk leverte et høringsinnspill.

– Det står ikke noe i vedtaket om  at det skal være en rullebane her. Men  skal vi ta vare på flyhistorien på Kjeller, med flygende veteranfly, så forutsetter dette en rullebane, sier Finn Terje Skyrud.

Romerikesposten har skrevet en artikkel som denne saken er bygget på (illustrasjon til saken):

http://www.romeriksposten.no/wp-content/uploads/2016/12/romeriksposten_uke50_2016_48_sider.pdf

Godt håp for Kjellers historie

fb_img_1479025774798Innstillingen fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité sier følgende::

– Komiteen viser videre til at Kjeller var den første flyplassen i Norge. Flyplassen spilte også en viktig rolle under andre verdenskrig og ble utsatt for en rekke bombeangrep. Komiteen legger til grunn at Kjellers forsvarshistoriske betydning ivaretas i samarbeid med Skedsmo kommune.

Innstillingen behandles i Stortinget 15. november. Med bakgrunn i Mulighetsstudien har et enstemmig kommunestyre i Skedsmo vedtatt at dersom Forsvaret avhender kjeller flyplass skal det i områdereguleringen gis rom for et veteranflysenter med tilpasset rullebane. Mulighetsstudien anbefaler en rullebane på 1000m.

Kilde: Stiftelsen Kjeller flyhistoriske kulturpark(kfk) www.kjeller1912.no