Hva skjer på Kjeller?

Tiger motg 127. Foto Martin Bunæs

  • Kjellervenner inviterer til møte om status for arbeidet med å sikre Kjellers framtid som veteranflysenter
  • 1. Arbeidet for å sikre areal til Veteranflysenteret der Riksantikvaren, Stortinget og Skedsmo kommune er viktige hjørnesteiner v/ styreleder Finn Terje Skyrud i Kjeller flyhistoriske kulturpark (Kfk)
  • 2. Kjeller gård as. Hva skjer og hva blir framtida for gården? v/ styreleder Tore Blikom i Kjeller gård as
  • 3. Historiske tanker i ny form. Vi graver i historiske dokumenter som gir grunnlag for å dokumentere og fundere over hva som skjedde på Kjeller under krigen v/ styremedlem Roald Hansen i Kfk,
  • 4. Luftfartøyvernsenter på Kjeller? Hva er det – og hvorfor skal vi ha det? v/generalsekretær Morten Haave i Landsforeningen for luftfartøyvern (LFL).

Møtet holdes på Kjeller i KFFs lokaler torsdag 30. november 2017 kl 18:30
Velkommen!

Foto: Martin Bunæs

Kjellervenners årsmøte 2017

Kjellervenner har årsmøte onsdag 15. mars kl. 19:00 i KFF-hangaren.
Årsmøtesaker: 
Kjellervenner_styrets beretning 2016
Årsregnskap 2016 Venneforeningen Kjeller Aerodrome + budsjett 2017
Vedtekter Kjellervenner 2015

MulighetsstudienKjellervenner er en aktiv part i arbeidet med å ta vare på Kjellers historie. Vi vil i forbindelse med årsmøtet gi en grundig informasjon om det pågående arbeidet.
Vi vil også gi Årsmøtet informasjon om arbeidet med å etablere et Luftfartøysenter på Kjeller og etableringen av Landsforeningen for Luftfartøyvern.
Velkommen!

Vandretur i Kjellers kulturhistorie onsdag 28. sept. kl. 17:30


.facebook_1453997687901Kjellerområdet har mye historie som ennå ikke er fullt ut formidlet. Det er stadfestet i rapporten fra Norsk institutt for kulturminnevern (NIKU-rapporten) som ble utarbeidet i forbindelse med Mulighetsstudien og framtida på Kjeller flyplass.

Kjellervenner inviterer til vandretur i det området som ligger øst for Kjeller gård. Der skal vi, med Roald Hansen som kjentmann, se nærmere på anlegg som stammer fra krigens dager. Noen stikkord er FFI, Russerleieren og luftvernartilleriet. Vi får også et innblikk i nye teorier om Kjellers historie under krigen.

Vandringen starter fra Småflyhavna ved parkeringsplassen mot Fetveien ved enden av KFF-hangaren kl. 17:30.

Vi sees på Kjeller!

Les NIKU-rapporten på nettsidene til Stiftelsen Kjeller flyhistoriske kulturpark (Kfk):http://kjeller1912.no/kjeller-er-et-unikt-kulturmiljo/

Kjellervenners årsmøte 2016

Kjellervennerlogo20Kjellervenner holder Årsmøte 2016 i KFFs lokaler i Småflyhavna onsdag 2. mars kl.18:30. Saker ihht vedtektene.

Nytt styre:

Frøydis Ulvin, leder
Kjell Strømseng (KAS) , kasserer
Morten Agerup Myhr (Veteranflygruppa) , styremedlem
Vidar Magnussen (KFF), styremedlem
Morten Haave, styremedlem
Anders Kristian Strøm, varamedlem
Carl-Georg Opaker, varamedlem

Protokoll, Kjellervenner 2016
Kjellervenner_styrets beretning 2015
Årsregnskap 2015 Venneforeningen Kjeller Aerodrome + budsjett 2016
Vedtekter Kjellervenner 2015

 

Kjellervenners årsmøte 5. mars 2015

Kjellervenner-Styret-2013Kjellervenners årsmøte holdes torsdag 5. mars i KFFs lokaler kl 19:00

Kjellervenner_styrets beretning 2014
Kjellervenner -Vedtekter
(detaljer kan endres fram mot årsmøtet).

Bildet viser Kjellervenners styre (Kasserer Kjell Strømseng var fraværende)

Etter årsmøtet vil temaet være Kjeller flyplass og framtida.

Kjellervenner har vært aktivt med på etablering av Stiftelsen Kjeller flyhistoriske kulturpark (Kfk). Etter årsmøtet vil stiftelsen Kfk presentere det arbeidet som nå pågår med en mulighetsstudie for Kjeller flyplass. Skedsmo kommune har gitt en støtte på 400.000 kroner til en utredning om hvilke muligheter som flyplassområdet kan by på for framtida.