Hva skjer på Kjeller?

Det arbeides for Kjellers framtid på mange plan for tiden, og det er en utfordring å følge med på alt. Kjellervenner inviteres derfor til møte torsdag 30. november kl 18:30. Der gir vi en status for arbeidet med å utvikle et framtidig veteranflysenter på Kjeller.

Kjellervenners årsmøte 2017

Kjellervenner har årsmøte onsdag 15. mars kl. 19:00 i KFF-hangaren. Årsmøtesaker:  Kjellervenner_styrets beretning 2016 Årsregnskap 2016 Venneforeningen Kjeller Aerodrome + budsjett 2017 Vedtekter Kjellervenner 2015 Kjellervenner er en aktiv part i arbeidet med å ta vare på Kjellers historie. Vi…

Godt håp for Kjellers historie

Innstillingen fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité sier følgende:: – Komiteen viser videre til at Kjeller var den første flyplassen i Norge. Flyplassen spilte også en viktig rolle under andre verdenskrig og ble utsatt for en rekke bombeangrep. Komiteen legger til…