Norsk Flygende Museum

Det arbeides med planer for et norsk flygende museum. Som naturlig er, har Kjellermiljøet en stort engasjement i dette.

.

Etter Årsmøtet i Kjellervenner onsdag 30. mars, vil Svein Frodahl fortelle om status for arbeidet med et  norsk flygende museum.

Velkommen!

Håp for Kjeller flyplass

Statssekretær Roger Ingebrigtsen besøkte Kjeller for å diskutere flyplassens framtid.

Ingebrigtsen  åpner for at verkstedet på Kjeller blir et statsforetak  for å få mulighet til å finne  nye oppdrag slik at flyplassen kan bestå i framtiden.  Beslutning om hva som skal skje med Kjeller flyplass kan bli tatt i løpet av året.

Romerikes Blad har reportasje fra besøket: RB 100311

I dette jagerflyet er piloten overflødig

Fredag 4. februar gjennomførte den amerikanske marinen en testflygning av det såkalte X-47B-flyet. Flyet er ubemannet og USAs nyeste våpen innen krigføring i luften.

Flyet er designet for å operere fra et hangarskip, men testen ble gjennomført over Edwards Airforce basen i California. Det haleløse flyet var i luften i 29 minutter og ifølge ingeniørene på bakken var testen vellykket.

Hele saken står å lese i Aftenposten.no