Årsmøter

Kjellervenners årsmøte – styrevalg

Årsmøte 2022

Gjenvalg på styret:
Leder: Frøydis Ulvin
Kasserer: Kjell Strømseng (Kas)
Styret: Roald Hansen
Oppnevnte: Morten A. Myhr (Veteranflygruppa), Vidar Magnussen (KFF), Andersen,
Vara: Anders-Kristian Strøm og Carl-Georg Opaker

Årsmøte 2021
Gjenvalg på styret
Leder: Frøydis Ulvin
Kasserer: Kjell Strømseng
Styret:: Roald Hansen,Morten
A. Myhr, Vidar Magnussen
Hansen: Anders-Kristian Strøm og Carl-Georg Opaker
Kjellervenner er nå offisielt navn

Årsmøte 2020
Gjenvalg på styret
Leder: Frøydis Ulvin
Kasserer: Kjell Strømseng
Styret:: Roald Hansen,Morten
A. Myhr, Vidar Magnussen
: Anders-Kristian Strøm og Carl-Georg Opaker

Årsmøte 2019
Gjenvalg på styret
Leder: Frøydis Ulvin
Kasserer: Kjell Strømseng
Styret:: Roald Hansen,Morten
A. Myhr, Vidar Magnussen
: Anders-Kristian Strøm og Carl-Georg Opaker

Årsmøte 2018
Styret består av:
Leder: Frøydis Ulvin
Kasserer: Kjell Strømseng
Styret:: Roald Hansen,Morten
A. Myhr, Vidar Magnussen
Vara: Anders-Kristian Strøm og Carl-Georg Opaker

Dokumenter 2018:

Kjellervenner_styrets 2017
Årsregnskap Venneforeningen Kjeller Aerodrome
Botid Venneforeningen Kjeller Aerodrome – VedTen på årsmøtet 2018

 

Årsmøte 2017

Styret består av:

Frøydis Ulvin, leder
Kjell Strømseng (KAS) , kasserer
Morten Agerup Myhr (Veteranflygruppa) , styremedlem
Vidar Magnussen (KFF), styremedlem
Morten Haave, styremedlem
Anders Kristian Strøm, varamedlem
Carl-Georg Opaker, varamedlem

Kjellervenner_styrets beretning 2016

Årsregnskap 2016 Venneforeningen Kjeller Aerodrome

Årsmøte 2016

Protokoll, Kjellervenner 2016

Kjellervenner_styrets beretning 2015
Årsregnskap 2015 Venneforeningen Kjeller Aerodrome + budsjett 2016

Vedtekter Kjellervenner 2015

Årsmøte 2015

Protokoll 2015
Styrets beretning 2014
Regnskap 2014

Årsmøte 2014

Kjellervenner_styrets beretning 21 mars
Årsregnskap 2013 Venneforeningen Kjeller Aerodrome + budsjett 2014
Resolusjon fra årsmøte i Kjellervenner 2014

Årsmøte 2013

Styrets Beretning 2012 _revidert Ks
Årsregnskap 2012 Venneforeningen Kjeller Aerodrome + budsjett 2013
Vedtekter

 

Årsmøte 2012

Styrets Beretning 2012
Protokoll 2012

Årsmøte 2011
Styrets Beretning 2011
Årsregnskap 2011 Venneforeningen Kjeller Aerodrome
Styret ble gjenvalgt

 

Årsmøtepapirer:
Vedtekter 2010
Styrets Beretning 2010
Årsregnskap + budsjett 2010 Venneforeningen Kjeller Aerodrome_2
 

 

Årsmøtet 2010:

Årsmøtet 2009

Stiftelsesmøte 6. mars 2008