Styret 2017

Styret i Venneforeningen Kjeller Aerodrome etter Årsmøtet 2017

Leder:  Frøydis Ulvin, fro-u@online.no, 41377181

Kasserer: Kjell Strømseng, kjell.stromseng@getmail.no, 95762721

Styremedlemmer:
Morten A. Myhr, cavok@online.no, 45022410
Vidar Markussen, vidar.m@getmail.no, 91869184
Morten Haave, mortenshaave@hotmail.com, 93032330

Varamedlemmer:
Carl-Georg Opaker, opaker@online.no 92010005
Anders Kristian Strøm, k-stroem@online.no 90108964
Post til Kjellervenner: fro-u@online.no /  (Kjellervenner@gmail.com)

Kjellervenner på Facebook: https://www.facebook.com/Kjellervenner

Internett: www.Kjellervenner.no

Støtt Kjellervenner ved å være medlem! Betal kr. 100 til konto: 1286.46.13878