Venneforeningen Kjeller Aerodrome

Venneforeningen Kjeller Aerodrome (Kjellervenner) ble formelt stiftet 6. mars 2008. Per 31.12.2008 hadde Kjellervenner 30 betalende medlemmer og et antall interesserte. Det er stadig vekst i medlemstallet. I oktober 214, var det mer enn 100 betalende medlemmer i Kjellervenner, Medlemskontingenten er kr 100 pr. år.

Vil du bli medlem?
Ta kontakt med Kjellervenners  leder, Frøydis Ulvin, på 413 77 181 eller send en e-post til
fro-u@online.no
Følg Kjellervenner på Facebook!

Vedtekter for Venneforeningen Kjeller Aerodrome