Venneforeningen Kjeller Aerodrome

Venneforeningen Kjeller Aerodrome (Kjellervenner) ble formelt stiftet 6. mars 2008. Per 31.12.2008 hadde Kjellervenner 30 betalende medlemmer og et antall interesserte.
I februar 2020 er det ca. 200 betalende medlemmer i Kjellervenner
Medlemskontingenten er kr 100 pr. år.

Vil du bli medlem?
Ta kontakt med Kjellervenners  leder, Frøydis Ulvin, på 413 77 181 eller send en e-post til

fro-u@online.no
Følg Kjellervenner på Facebook!

Faste arrangementer:

Årsmøte i februar
Flydagen i juni – 16. juni 2020
Filmfestival i september
Deltakelse på Frivillighetsdagen i Lillestrøm i september
Medlemsmøte i november

Vil du være med på arrangementene?
Det er hyggelig å treffes, og vi trenger flere som kan ta i et tak, eller være med på å spre historien om Kjeller flyplass.
Ta kontakt med Frøydis på fro-u@online.no
Vedtekter for Venneforeningen Kjeller Aerodrome