Kjellervenner

Kjellervenner skal

§ 2. Formål

Kjellervenner skal

  • bidra til utviklingen av Kjeller flyplass.
  • være et forum for personer og som ønsker å utvikle Kjeller flyplass til et flygende museum.
  • bevare og belyse historien om Kjeller flyplass
  • tilby møteplasser for alle som er interessert i fly og flyhistorie