Mulighetsstudien om Kjeller

Med støtte fra Skedsmo kommune har Kjeller flyhistoriske kulturpark(KFK) utarbeidet en mulighetsstudie for et Nasjonalt veteranflysenter på Kjeller. Senteret vil trenge en landingsbane på 1000 meter og det er utarbeidet et romprogram for bygg som krever ca. 3.500 m2.

MULIGHETSSTUDIE KJELLER FLYHISTORISKE KULTURPARK BESKRIVELSE 040116:

 

Det er skissert 3 hovedalternativer for et slikt senter som er tilpasset ulike scenarier for Forsvarets videre planer for Kjeller flyplass. Derav tittelen «en tre-punkt landing», et uttrykk for en perfekt landing med et fly med halehjul, som utgjør hovedtyngden av veteranflyene på Kjeller.

Senteret ventes å bli en stor attraksjon i Skedsmo med nærmere 200.000 besøkende årlig og gi god lønnsomhet. Det er også skissert en straksløsning som er 0+-alternativet. Mulighetsstudien skisserer også en visjon for et fremtidig Kjeller hvor Forsvaret ikke har behov for dagens rullebane i sin nåværende form.

Kjeller flyplass er Norges eldste flyplass, og en av verdens eldste operative flyplasser. Mulighetsstudien støtter seg på en kartlegging av kulturminner på Kjeller som er utført av Norsk Institutt for kulturminneforskning(NIKU).

NIKU-rapport: