Kjellers betydning for lokalsamfunnet

Torsdag 20. september kl: 19:00 holder Hilde Gunn Slottemo foredrag om Kjellers betydning for lokalsamfunnet. Foredraget holdes i Lillestrøm kultursenter, “Connect”.  Billetter kr 50,-

Foredragsholderen Hilde Gunn Slottemo er forfatteren av boken om Skedsmos historie.

Published by

Frøydis

Leder for Kjellervenner