Vellykket årsmøte i Kjellervenner

Kjellervenners Årsmøte var godt besøkt, og gav god informasjon om aktiviteter i året som gikk. Styrets Beretning 2011  kan lastes ned.

Det er ønskelig å registrere flere medlemmer. Det skjer mye på Kjeller nå i jubileumsåret, og det er nødvendig å vise at vi er mange som ønsker å bevare Kjeller flyplass som den historiske skatten plassen er.

Innmelding kan skje ved henvendelse til fro-u@online.no.

Styret ble gjenvalgt i sin helhet og Frøydis Ulvin fortsetter som leder.

 

Etter årsmøtet orienterte Vibeke Nygård (kreativ koordinator for Kjeller 2012) om planene for jubileumsfeiringen. Nettsiden www.kjeller2012.no gir masse informasjon.

Vibeke orienterte også om Kjeller gård.

Bildet er fra Kjellerdagen 2011 der Kjellervenner hadde pølsebod etter defileringen.

 

 

Published by

Frøydis

Leder for Kjellervenner