Kjellervenners årsmøte 2012

 Kjellervenner har årsmøte torsdag 29. mars kl 19:00 i KFFs hangar i Småflyhavna på Kjeller. Etter årsmøtet blir det orientering om arrangementene i Jubileumsåret for Kjeller  samt informasjon om Kjeller Gård.

Published by

Frøydis

Leder for Kjellervenner