Luftens kulturminner

Veteranfly på Kjeller
Kulturminner på Kjeller_ Tiger Moth

Det er et levende veteranflymiljø på Kjeller. Både KFF og Nedre Romerike Flyklubbs Veteranflygruppe har medlemmer som restaurerer og tar vare på gamle fly.  

På Kjeller er det spesiell fokus på fly som har tilknytning til Kjeller eller norsk luftfartshistorie. Flyene deltar ofte på flystevner eller andre arrangementer.  Kjeller har  den største norske samlingen av privateide veteranfly som myndighetene definerer som kulturminner.  

.

.

Fly som myndighetene definerer som kulturminner og som har tilhold på Kjeller. 

Denne saken er hentet fra NRFs nettsider

Published by

Frøydis

Leder for Kjellervenner