Kjellers 100-årsjubileum

 I 2012 feirer Kjeller flyplass 100 år, og det skal selvsagt markeres med brask og bram!

Formannen i KFF, Ivar Gjetnes,  er prosjektkoordinator for Forsvarets arbeid med 100 årsjubileet.  Ivar Gjetnes er pensjonert generalmajor fra luftforsvaret. Han har vært personellsjef i Luftforsvaret, overadjutant for kongeblant annet vært sjef for Luftforsvarets forsyningskommando som i sin tid lå på Kjeller. Ivar Gjetnes vil trekke i tråder for at Kjellers jubileum i 2012 skal bli en minnerik affære.

De forskjellige klubbene og  foreningene på Kjeller bidrar på ulike måter i planleggingen.  Kjellervenner er blant annet i gang med å dokumentere den sivile historien på Kjeller.

Forsvarets arbeid med jubileet i 2012

Bildet viser Ivar Gjetnes. Foto: Stig Ove Voll

Published by

Frøydis

Leder for Kjellervenner