Kjellervenners årsmøte 2024

Kjellervenner har årsmøte onsdag 7. februar kl. 18:00 i KFF-hangaren på Kjeller.
Bare medlemmer med betalt medlemskontingent for 2023 har stemmerett på årsmøtet.
Etter årsmøtet vil Roald Hansen holde foredraget “Dette visste du ikke om Kjeller”.
Dette foredraget starter kl. 19:00 – eller etter at årsmøtet er ferdig.

Vedlagt finner du beretning, regnskap, budsjett og vedtekter for Kjellervenner

Beretning 2023: http://www.kjellervenner.no/wp-content/uploads/2024/01/Beretning-Kjellervenner-2023-1.pdf

Regnskap 2023: http://www.kjellervenner.no/wp-content/uploads/2024/01/pdf-Arsregnskap-2023-Venneforeningen-1.pdf

Budsjett 2024: http://www.kjellervenner.no/wp-content/uploads/2024/01/Venneforeningen-budsjett-2024.pdf

Vedtekter for Kjellervenner: http://www.kjellervenner.no/wp-content/uploads/2024/01/Vedtekter-Kjellervenner.pdf

Protokoll fra Årsmøte 2024: http://www.kjellervenner.no/wp-content/uploads/2024/03/Protokoll-fra-arsmote-i-Kjellervenner-7.-mars-2024.pdf

Published by

Frøydis

Leder for Kjellervenner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *