Stortinget støtter restaureringen av Gloster Gladiator 423

Kjellervenner er fadder for Gloster Gladiator 423. Det skjer gledelige ting i arbeidet med å skaffe nødvendige midler til restaureringen:
Høsten 2020 fikk restaureringen av Gloster Gladiator 423 støtte fra Stortinget med totalt
7 millioner kroner i to ulike bevilgninger. Det er svært gledelig, og sikrer langt på vei at flyet langt på vei kan ferdigstilles i England. Når det kommer hjem til Kjeller kan flyet gjøres ferdig her. NyhetsmorgenTV hadde sak om dette onsdag 20. januar. Kilde: www.423.no
Se sak 8: https://tv.nrk.no/…/nyhet…/202101/NNFA05012021/avspiller

Published by

Frøydis

Leder for Kjellervenner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *