Årsmøtet i Kjellervenner 2020

Kjellervenners årsmøte er gjennomført. Årsmøtet hadde gode samtaler om de utfordringer som ligger i det videre arbeidet for å bevare historien på Kjeller.
Årsmøtet vedtok også en oppfordring til styret om å endre det formelle navnet for foreningen til Kjellervenner.

Styret ble gjenvalgt med Frøydis Ulvin som leder :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *