Kjellervenners årsmøte 2019

Kjellervenner holdt årsmøte i KFFs lokaler 20. februar kl. 19:00

Styret i Kjellervenner ble gjenvalgt på årsmøtet:
Leder: Frøydis Ulvin
Kasserer: Kjell Strømseng
Styremedlem: Roald Hansen, Morten A Myhr, Vidar Magnussen

Årsmøtet fikk en  god oversikt over aktivitetene hvor Kjellervenner var medvirkende i 2018.

 

 

Høydepunkter i 2018 er Riksantikvarens forslag til fredningssak på Kjeller, Flydagen 3. juni, Frivillighetsdagen  1. september og Filmfestival.
Dette er nærmere omtalt i styrets beretning.
Medlemstallet er på vei opp, og det ble understreket at betalte medlemskap er viktig for å synliggjøre varig engasjement.

Sakspapirene:

Kjellervenner_styrets beretning2018_ feb 2019

Resultat regnskap

Balanse

Published by

Frøydis

Leder for Kjellervenner

Leave a Reply

Your email address will not be published.