Årsmøte 2018 i Kjellervenner – med årsmøtepapirer

Årsmøtet holdes i Kffs lokaler, modellkammeret,  onsdag 7. mars kl 18:00.

Det er i hangaren nærmest Storgata. Det blir enkel servering.
Sakpapirene legges på www.kjellervenner.no seinest 3.mars. De
sendes også som epost til medlemmer med epost.
Innkomne forslag må være styret i hende innen 3. mars.Kontingent kr.100 kan betales på kto 1286.46.13878. Oppgi ditt navn på innbetalingen!i

I forbindelse med årsmøtet vil vi informere om den aktuelle situasjonen for Kjeller flyplass og om arbeidet med å etablere Kjeller flyplass som luftfartøyvernsenter. Velkommen!

Kjellervenner_styrets beretning 2017 

2017 Årsregnskap Venneforeningen Kjeller Aerodrome

2018 Budsjett for Venneforeningen Kjeller Aerodrome

Published by

Frøydis

Leder for Kjellervenner

Leave a Reply

Your email address will not be published.