Hva skjer på Kjeller?

Tiger motg 127. Foto Martin Bunæs

  • Kjellervenner inviterer til møte om status for arbeidet med å sikre Kjellers framtid som veteranflysenter
  • 1. Arbeidet for å sikre areal til Veteranflysenteret der Riksantikvaren, Stortinget og Skedsmo kommune er viktige hjørnesteiner v/ styreleder Finn Terje Skyrud i Kjeller flyhistoriske kulturpark (Kfk)
  • 2. Kjeller gård as. Hva skjer og hva blir framtida for gården? v/ styreleder Tore Blikom i Kjeller gård as
  • 3. Historiske tanker i ny form. Vi graver i historiske dokumenter som gir grunnlag for å dokumentere og fundere over hva som skjedde på Kjeller under krigen v/ styremedlem Roald Hansen i Kfk,
  • 4. Luftfartøyvernsenter på Kjeller? Hva er det – og hvorfor skal vi ha det? v/generalsekretær Morten Haave i Landsforeningen for luftfartøyvern (LFL).

Møtet holdes på Kjeller i KFFs lokaler torsdag 30. november 2017 kl 18:30
Velkommen!

Foto: Martin Bunæs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *