Kjellervenners årsmøte 2017

Kjellervenner har årsmøte onsdag 15. mars kl. 19:00 i KFF-hangaren.
Årsmøtesaker: 
Kjellervenner_styrets beretning 2016
Årsregnskap 2016 Venneforeningen Kjeller Aerodrome + budsjett 2017
Vedtekter Kjellervenner 2015

MulighetsstudienKjellervenner er en aktiv part i arbeidet med å ta vare på Kjellers historie. Vi vil i forbindelse med årsmøtet gi en grundig informasjon om det pågående arbeidet.
Vi vil også gi Årsmøtet informasjon om arbeidet med å etablere et Luftfartøysenter på Kjeller og etableringen av Landsforeningen for Luftfartøyvern.
Velkommen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *