Stortinget vil bevare flyhistorien på Kjeller

received_1173865479316559Stortinget har vedtatt at flyhistorien skal ivaretas i samarbeid med  Skedsmo kommune.

Mulighetsstudien som Kjellermiljøet v/ Kfk står bak, blir en del av grunnlaget når det skal lages en områdereguleringsplan for Kjeller en gang i  fremtiden.
– Vi har en god dialog med kommunen, og er invitert til å være med i  arbeidet videre for å se på hvordan vi  skal få tatt vare på flyhistorien på  Kjeller, opplyser Finn Terje Skyrud i  Kjeller Flyhistoriske Kulturpark (Kfk).

Kjellervenner er aktivt med i Kfk og var med på  høringen da Kfk leverte et høringsinnspill.

– Det står ikke noe i vedtaket om  at det skal være en rullebane her. Men  skal vi ta vare på flyhistorien på Kjeller, med flygende veteranfly, så forutsetter dette en rullebane, sier Finn Terje Skyrud.

Romerikesposten har skrevet en artikkel som denne saken er bygget på (illustrasjon til saken):

http://www.romeriksposten.no/wp-content/uploads/2016/12/romeriksposten_uke50_2016_48_sider.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *