Godt håp for Kjellers historie

fb_img_1479025774798Innstillingen fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité sier følgende::

– Komiteen viser videre til at Kjeller var den første flyplassen i Norge. Flyplassen spilte også en viktig rolle under andre verdenskrig og ble utsatt for en rekke bombeangrep. Komiteen legger til grunn at Kjellers forsvarshistoriske betydning ivaretas i samarbeid med Skedsmo kommune.

Innstillingen behandles i Stortinget 15. november. Med bakgrunn i Mulighetsstudien har et enstemmig kommunestyre i Skedsmo vedtatt at dersom Forsvaret avhender kjeller flyplass skal det i områdereguleringen gis rom for et veteranflysenter med tilpasset rullebane. Mulighetsstudien anbefaler en rullebane på 1000m.

Kilde: Stiftelsen Kjeller flyhistoriske kulturpark(kfk) www.kjeller1912.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *