Årsmøtet i Kjellervenner 2014

Kjellervennerlogo20

Årsmøtet holdes i KFFs lokaler på småflyhavna
torsdag 27. mars kl. 19:00.

Årsmøtesaker i følge vedtektene:
Kjellervenner_styrets beretning 21 mars
Årsregnskap 2013 Venneforeningen Kjeller Aerodrome + budsjett 2014
Kjellervenner -Vedtekter

Det blir enkel servering.
Ta gjerne med en venn!

Etter årsmøtet blir det informasjon om status for arbeidet med å bevare Kjeller flyplass samt en gjennomgang av Skedsmo kommunes behandling av AIM-saken.

Vi oppfordrer medlemmer og andre interesserte til å møte fram på tilhørerbenken under kommunestyrebehandlingen av AIMsaken onsdag 26. mars kl 18:00

Published by

Frøydis

Leder for Kjellervenner