Category: Nyheter

Skedsmo kommune om mulighetsstudien

Vedtaket ble gjort i kommunestyret onsdag 2. mars, og Romerikes blad hadde dette oppslaget 8. mars Vi er veldig fornøyde med dette utfallet. Så langt.Nå fortsetter arbeidet med å bevare Kjeller flyplass! Det er et langsiktig og møysommelig arbeid, men vårt…

Veteranflysenter på Kjeller flyplass

Stiftelsen KFK, Kjeller flyhistoriske kulturpark, har ferdigstilt sin Mulighetsstudie om hvordan framtida på Kjeller flyplass kan bli. Tanken har vært å vise hvordan et veteranflysenter kan kombineres med andre utviklingsønsker for området som rommer Kjeller flyplass i dag. Arbeidet med studien…

Fly eller by?

Venstre inviterte til valgmøte om Kjellers framtid. Her kan du lese Flynytts artikkel etter møtet: http://www.flynytt.no/nyheter_reader/items/skedsmos-politikere-vil-ha-bade-by-og-fly.html    

Kjeller er et unikt kulturmiljø

På oppdrag av Kjeller flyhistoriske kulturpark har Norsk Institutt for kulturminneforskning(NIKU) gjort en kulturhistorisk vurdering av Kjeller.

I rapporten fremheves at Kjeller har innehatt en sentral rolle som sted for utviklingen av den tidlige landbaserte luftfarten i Norge. Kulturmiljøet er omfattende og inneholder bygg og anlegg koblet opp mot de ulike funksjonene Kjeller i perioder hadde som bl.a. lærested for piloter, flyfabrikk og arbeidsplass.

Stor kulturhistorisk verdi på Kjeller flyplass

I forbindelse med mulighetsstudien som støttes av Skedsmo kommune, har KFK engasjert Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU) til å kartlegge de kulturhistoriske verdiene knyttet til Kjeller flyplass.
NIKUS vurdering: Samlet kulturhistorisk verdi: Stor

Flyhistorisk skatt funnet i bakken på Kjeller

På Kjeller flyplass pågår det gravearbeider for å sette opp en ny hangar. Torsdag 9. april dukket noe opp mens grabben grov. Tom Svendsen ved flyverkstedet til AIM Norway får dermed øye på noe han fort skjønner er noe helt spesielt.…