Hemmeligheter på Kjeller

Roald HansenOnsdag 24. september holder Roald Hansen foredrag for Kjellervenner. Roald Hansen har gravet i historien og funnet interessante, ukjente opplysninger om Kjeller. Dette deler han med oss.

Vi vil også orientere bevaringsarbeidet i Stiftelsen Kjeller flyhistoriske kulturpark.

 

Vi møtes i KFFs lokaler (innkjøring fra Storgata) onsdag 24. september kl. 18:30, og starter med flyprat, kaffe mm.

Ta gjerne med en venn. Velkommen til Kjeller!

Årsmøtet i Kjellervenner 2014

Kjellervennerlogo20

Årsmøtet holdes i KFFs lokaler på småflyhavna
torsdag 27. mars kl. 19:00.

Årsmøtesaker i følge vedtektene:
Kjellervenner_styrets beretning 21 mars
Årsregnskap 2013 Venneforeningen Kjeller Aerodrome + budsjett 2014
Kjellervenner -Vedtekter

Det blir enkel servering.
Ta gjerne med en venn!

Etter årsmøtet blir det informasjon om status for arbeidet med å bevare Kjeller flyplass samt en gjennomgang av Skedsmo kommunes behandling av AIM-saken.

Vi oppfordrer medlemmer og andre interesserte til å møte fram på tilhørerbenken under kommunestyrebehandlingen av AIMsaken onsdag 26. mars kl 18:00

Kjellers betydning for lokalsamfunnet

Torsdag 20. september kl: 19:00 holder Hilde Gunn Slottemo foredrag om Kjellers betydning for lokalsamfunnet. Foredraget holdes i Lillestrøm kultursenter, “Connect”.  Billetter kr 50,-

Foredragsholderen Hilde Gunn Slottemo er forfatteren av boken om Skedsmos historie.

Vellykket årsmøte i Kjellervenner

Kjellervenners Årsmøte var godt besøkt, og gav god informasjon om aktiviteter i året som gikk. Styrets Beretning 2011  kan lastes ned.

Det er ønskelig å registrere flere medlemmer. Det skjer mye på Kjeller nå i jubileumsåret, og det er nødvendig å vise at vi er mange som ønsker å bevare Kjeller flyplass som den historiske skatten plassen er.

Innmelding kan skje ved henvendelse til fro-u@online.no.

Styret ble gjenvalgt i sin helhet og Frøydis Ulvin fortsetter som leder.

 

Etter årsmøtet orienterte Vibeke Nygård (kreativ koordinator for Kjeller 2012) om planene for jubileumsfeiringen. Nettsiden www.kjeller2012.no gir masse informasjon.

Vibeke orienterte også om Kjeller gård.

Bildet er fra Kjellerdagen 2011 der Kjellervenner hadde pølsebod etter defileringen.

 

 

Kjellervenners årsmøte 2012

 Kjellervenner har årsmøte torsdag 29. mars kl 19:00 i KFFs hangar i Småflyhavna på Kjeller. Etter årsmøtet blir det orientering om arrangementene i Jubileumsåret for Kjeller  samt informasjon om Kjeller Gård.