Category: Møter

Hva skjer på Kjeller?

Det arbeides for Kjellers framtid på mange plan for tiden, og det er en utfordring å følge med på alt. Kjellervenner inviteres derfor til møte torsdag 30. november kl 18:30. Der gir vi en status for arbeidet med å utvikle et framtidig veteranflysenter på Kjeller.

Kjellervenners årsmøte 2017

Kjellervenner har årsmøte onsdag 15. mars kl. 19:00 i KFF-hangaren. Årsmøtesaker:  Kjellervenner_styrets beretning 2016 Årsregnskap 2016 Venneforeningen Kjeller Aerodrome + budsjett 2017 Vedtekter Kjellervenner 2015 Kjellervenner er en aktiv part i arbeidet med å ta vare på Kjellers historie. Vi…

Kjellervenners årsmøte 2016

Kjellervenner holder Årsmøte 2016 i KFFs lokaler i Småflyhavna onsdag 2. mars kl.18:30. Saker ihht vedtektene. Nytt styre: Frøydis Ulvin, leder Kjell Strømseng (KAS) , kasserer Morten Agerup Myhr (Veteranflygruppa) , styremedlem Vidar Magnussen (KFF), styremedlem Morten Haave, styremedlem Anders Kristian…

Mange hemmeligheter på Kjeller

Medlemsmøtet i Kjellervenner i september gav deltakerne et interessant innblikk i historien om Kjeller. Roald Hansen  har tatt dypdykk i Riksarkivet og satt dokumentasjon i sammenheng med levd liv på Kjeller. Slikt blir det interessant historieskriving av. Les oppsummeringen i…