Kjellervenner – Årsmøtedokumenter

Vi minner om årsmøte i Kjellervenner torsdag 9. februar kl 18:00 i KFFs lokaler på Kjeller (I Småflyhavna – hangaren nærmest Storgata.
Etter  årsmøtet vil vi gi informasjon om hvordan status er for saken om Kjeller .

http://www.kjellervenner.no/wp-content/uploads/2023/02/Beretning-Kjellervenner-2022-5-1.pdf

http://www.kjellervenner.no/wp-content/uploads/2023/02/Arsregnskapet-2022-Kjellervenner-4.pdf

http://www.kjellervenner.no/wp-content/uploads/2023/02/Vedtekter-Kjellervenner.pdf

Innkalling: Årsmøte for Kjellervenner 2020

Kjellervenner holder årsmøte i KFFs lokaler i Småflyhavna på Kjeller torsdag 13. februar 2020 kl 19:00.

Etter årsmøtet vil vi invitere til samtale om • Riksantikvarens forslag om vern og fredning på Kjeller • Luftfartøyvernsenter • Vern av luftfartøy

Hva skjer på Kjeller?

Kjellervenner inviterer til informasjonsmøte torsdag 7. november kl. 19:00 i KFFs lokaler på Kjeller.

Leder av Kjeller flyhistoriske kulturpark (KFK), Finn-Terje Skyrud, vil innlede. Det blir god anledning til å stille spørsmål.

Aktuelle tema: • Status for arbeidet med å bevare kulturhistoriske verdier på Kjeller • Hva er et Luftfartøyvernsenter? • Hvor står Lillestrøm kommune?

Ta gjerne med en venn! 

 

Kjellervenners årsmøte 2019

Kjellervenner holdt årsmøte i KFFs lokaler 20. februar kl. 19:00

Styret i Kjellervenner ble gjenvalgt på årsmøtet:
Leder: Frøydis Ulvin
Kasserer: Kjell Strømseng
Styremedlem: Roald Hansen, Morten A Myhr, Vidar Magnussen

Årsmøtet fikk en  god oversikt over aktivitetene hvor Kjellervenner var medvirkende i 2018.

 

 

Høydepunkter i 2018 er Riksantikvarens forslag til fredningssak på Kjeller, Flydagen 3. juni, Frivillighetsdagen  1. september og Filmfestival.
Dette er nærmere omtalt i styrets beretning.
Medlemstallet er på vei opp, og det ble understreket at betalte medlemskap er viktig for å synliggjøre varig engasjement.

Sakspapirene:

Kjellervenner_styrets beretning2018_ feb 2019

Resultat regnskap

Balanse

Kjeller flyplass – Hvor står vi? Hvor går vi?

Kjellervenner inviterer til medlemsmøte onsdag 28. november kl. 19:00 i KFF-hangaren (innkjøring fra Storgata).
Sett av tiden… og ta gjerne med en venn. Enkel servering

Tema: Riksantikvarens fredningssak om Kjeller flyplass. Hvor står vi? Hvor går vi?

Agenda:
• Riksantikvarens fredningsforslag
• KFKs innspill til fredningsforslaget
• KFKs pågående arbeid om Kjellers framtid
• Utveksling av synspunkter
• Veteranflyfilmer av Knut Åshammer