Kjellervenners årsmøte 2021

Årsmøtet 2021 i Venneforeningen Kjeller Aerodrome holdes i KFFs lokaler på Kjeller tirsdag 23. mars 2021 kl.19:00. 

Av hensyn til koronasituasjonen, må de som ønsker å delta på årsmøtet melde seg på til 41377181 (sms) eller epost til fro-u@online.no innen søndag 21. mars 2021. Oppgi Navn, epost og mobiltelefon.
Det blir fysisk møte dersom koronarestriksjonene gjør det mulig.
Dersom møtet avvikles digitalt, vil de påmeldte få sms om dette ila mandag 22.mars.

Kjellers historie er ikke ferdig skrevet

Lokalhistoriewiki er et nettsted som dokumenterer historien i nærmiljøet.
Kjellerhistorien er et prosjekt som har som formål å dokumentere historien til Kjeller – særlig Kjeller flyplass – i tidligere Skedsmo kommune, nå Lillestrøm kommune.
Du finner nettstedet her: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Kjellerhistorien

Bildet viser de store hangarene, kjent som «Hundremeterne» på Kjeller flyplass. Foto: Ukjent (1935).

Har du en historie fra krigsårene der Kjeller er sentralt, er vi glad om du tar kontakt med oss. Smått og stort er av interesse for å få et samlet bilde.

Kommunestyret vil ha landingsbane på Kjeller

Det var stor spenning i flymiljøet på Kjeller da kommunestyret i Lillestrøm skulle diskutere hva de vil gjøre med Kjeller når Forsvaret avvikler sin virksomhet i 2023. Saksframlegget innstilte på å skrote flystripa. Kommunestyret ville det annerledes og vedtok å arbeide videre med landingsstripe for veteranfly. Illustrasjonen viser hvordan det kan bli på Kjeller i framtida

KFK inviterte i september kommunenes nye prosjektleder, Gerrit Mosebach, på besøk i Kjellermiljøet, og vi ser fram til videre samarbeid for å finne framtidsrettede muligheter.

Årsmøtet i Kjellervenner 2020

Kjellervenners årsmøte er gjennomført. Årsmøtet hadde gode samtaler om de utfordringer som ligger i det videre arbeidet for å bevare historien på Kjeller.
Årsmøtet vedtok også en oppfordring til styret om å endre det formelle navnet for foreningen til Kjellervenner.

Styret ble gjenvalgt med Frøydis Ulvin som leder :

Innkalling: Årsmøte for Kjellervenner 2020

Kjellervenner holder årsmøte i KFFs lokaler i Småflyhavna på Kjeller torsdag 13. februar 2020 kl 19:00.

Etter årsmøtet vil vi invitere til samtale om • Riksantikvarens forslag om vern og fredning på Kjeller • Luftfartøyvernsenter • Vern av luftfartøy