Årsmøte Kjellervenner 2022

Kjellervenner har årsmøte 2022 i KFFs lokaler på Kjeller 
onsdag 9. februar kl. 18:00

Saksdokumenter er sendt medlemmer med oppdatert epost
Medlemmer som ikke har mottatt slik epost, kan sende henv. til 
fro-u@online.no

Forslag til årsmøtet sendes styret v/ styrets leder på fro-u@online.no innen 1. februar 2022.

Etter årsmøtet vil Roald Hansen fortelle om interessant Kjellerhistorie; utviklet gjennom gruppa "Kjellerhistorien"
Se mer på https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Forside:KjellerhistorienStortinget støtter restaureringen av Gloster Gladiator 423

Kjellervenner er fadder for Gloster Gladiator 423. Det skjer gledelige ting i arbeidet med å skaffe nødvendige midler til restaureringen:
Høsten 2020 fikk restaureringen av Gloster Gladiator 423 støtte fra Stortinget med totalt
7 millioner kroner i to ulike bevilgninger. Det er svært gledelig, og sikrer langt på vei at flyet langt på vei kan ferdigstilles i England. Når det kommer hjem til Kjeller kan flyet gjøres ferdig her. NyhetsmorgenTV hadde sak om dette onsdag 20. januar. Kilde: www.423.no
Se sak 8: https://tv.nrk.no/…/nyhet…/202101/NNFA05012021/avspiller