Category: Uncategorized

Årsmøtet i Kjellervenner 2020

Kjellervenners årsmøte er gjennomført. Årsmøtet hadde gode samtaler om de utfordringer som ligger i det videre arbeidet for å bevare historien på Kjeller.Årsmøtet vedtok også en oppfordring til styret om å endre det formelle navnet for foreningen til Kjellervenner. Styret…

Innkalling: Årsmøte for Kjellervenner 2020

Kjellervenner holder årsmøte i KFFs lokaler i Småflyhavna på Kjeller torsdag 13. februar 2020 kl 19:00. Etter årsmøtet vil vi invitere til samtale om • Riksantikvarens forslag om vern og fredning på Kjeller • Luftfartøyvernsenter • Vern av luftfartøy

Slå ring om Kjeller!

Skedsmo kommunes politikere nøler når AIM trenger positive vedtak for å utvikle virksomheten for framtida. Romerikes blad har mange oppslag (januar 2014). Vi engasjerer oss! Slå ring om Kjeller (3) (Frøydis Ulvin) La Kjeller leve som Flyplass (Tom Klemetzen) Over og ut…