Category: Uncategorized

Årsmøte Kjellervenner 2022

Kjellervenner har årsmøte 2022 i KFFs lokaler på Kjeller onsdag 9. februar kl. 18:00 Saksdokumenter er sendt medlemmer med oppdatert epost Medlemmer som ikke har mottatt slik epost, kan sende henv. til fro-u@online.no Forslag til årsmøtet sendes styret v/ styrets…

Kjellervenner er navnet

Årsmøtet i venneforeningen bestemte at “Kjellervenner” skal være venneforeningens navn i all kommunikasjon. Dette er for å tilpasse venneforeningen til dagens digitale virkelighet – og for å unngå forveksling med andre grupperinger på Kjeller. Styret ble gjenvalgt med Frøydis Ulvin…

Digitalt årsmøte 2021

Årsmøtet 2021 blir digitalt på Teams Medlemmer som vil delta i årsmøtet 2021, må melde seg på til fro-u@online.no innen mandag 22. Mars kl.22:00 slik at vi kan sende ut lenke. Bare medlemmer med betalt medlemskontingent er stemmeberettiget