Kommunestyret vil ha landingsbane på Kjeller

Det var stor spenning i flymiljøet på Kjeller da kommunestyret i Lillestrøm skulle diskutere hva de vil gjøre med Kjeller når Forsvaret avvikler sin virksomhet i 2023. Saksframlegget innstilte på å skrote flystripa. Kommunestyret ville det annerledes og vedtok å arbeide videre med landingsstripe for veteranfly. Illustrasjonen viser hvordan det kan bli på Kjeller i framtida

KFK inviterte i september kommunenes nye prosjektleder, Gerrit Mosebach, på besøk i Kjellermiljøet, og vi ser fram til videre samarbeid for å finne framtidsrettede muligheter.

Årsmøtet i Kjellervenner 2020

Kjellervenners årsmøte er gjennomført. Årsmøtet hadde gode samtaler om de utfordringer som ligger i det videre arbeidet for å bevare historien på Kjeller.
Årsmøtet vedtok også en oppfordring til styret om å endre det formelle navnet for foreningen til Kjellervenner.

Styret ble gjenvalgt med Frøydis Ulvin som leder :

Innkalling: Årsmøte for Kjellervenner 2020

Kjellervenner holder årsmøte i KFFs lokaler i Småflyhavna på Kjeller torsdag 13. februar 2020 kl 19:00.

Etter årsmøtet vil vi invitere til samtale om • Riksantikvarens forslag om vern og fredning på Kjeller • Luftfartøyvernsenter • Vern av luftfartøy

Hva skjer på Kjeller?

Kjellervenner inviterer til informasjonsmøte torsdag 7. november kl. 19:00 i KFFs lokaler på Kjeller.

Leder av Kjeller flyhistoriske kulturpark (KFK), Finn-Terje Skyrud, vil innlede. Det blir god anledning til å stille spørsmål.

Aktuelle tema: • Status for arbeidet med å bevare kulturhistoriske verdier på Kjeller • Hva er et Luftfartøyvernsenter? • Hvor står Lillestrøm kommune?

Ta gjerne med en venn!